Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2017.01.07 – Hãy làm chủ cái Tôi của bạn- Steve Gilliland; MSer: Hoàng Mạnh Cường

Khám phá cái Tôi của bạn

Cái Tôi của chúng ta hình thành và lớn lên theo thời gian, có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho cái Tôi (bản ngã) của chúng ta nó y như việc chúng ta cần phải trả lời câu hỏi Bạn là Ai. Là người như thế nào. Hành vi sẽ quyết định nhiều thứ trong con người chúng ta.

Chăm sóc cái Tôi của bạn

Khi chúng ta biết chúng ta là ai thì việc tiếp theo chính là chăm sóc nó. Chúng ta sẽ cho nó Ăn, Uống gì để nó trưởng thành và lớn lên theo ý mà chúng ta muốn. Và quan trọng nhất vẫn phải là việc bạn đã tìm thấy cái Tôi của mình chưa. Tìm kiếm nó, xác định đó, trải nghiệm và yêu cầu cái Tôi của bạn phải kinh qua những cảm giác để từ đó các bạn lựa chọn hình thức chăm sóc và hướng dẫn phù hợp

Hướng dẫn cái Tôi của bạn

Nó như kỹ thuật NLP hiện nay, bạn làm gì cho cái Tôi của bạn thì bạn sẽ trở thành như vậy. Bạn hướng dẫn cái Tôi của mình đi đâu, về đâu, với ai, như thế nào. Nhận diện nó rồi và bạn sẽ lựa chọn 1 con đường đi, cách đi cho nó, bạn sẽ lựa chọn tích cực hay tiêu cực, tính cách, tư duy, suy nghĩ hay sự quyết tâm… đó là cách mà bạn hướng dẫn cho cái tôi của mình

Nuỗi dưỡng cái Tôi của bạn

Cái Tôi của bạn nó như 1 hạt mầm, và bạn cần nuôi dưỡng nó. Nhưng nuôi bẳng thức ăn gì thì bạn cần suy nghĩ và cân nhắc. hãy luôn thay đổi, tư duy mới và tích cực để cái Tôi của bạn được thay đổi. Bạn tưới tẩm bằng lòng thù hận, cái tôi của bạn sẽ như vậy. Giống như 1 sư phụ của Hoàng Phi Hồng có nói, Sự trả thù chính là việc đi giúp đỡ người khác.

Bảo vệ cái Tôi của bạn

Ôi nghe thật nguy hiểm, bạn có phải là người bảo thủ, trì trệ, độc đoán. Không phải, chỉ đơn giản là bạn cần cho cái Tôi của mình vượt qua rào cản của chính nó, để nó có thể phải tiếp nhận, chấp nhận nhiều thứ hơn bạn nghĩ

Rèn luyện cái Tôi của bạn

Quan trọng nhất ở đây là không ngừng ước mơ, quên quá khứ, hướng về tương lai và quan trọng nhất là mục tiêu của bạn luôn phải được đặt ra. Cái Tôi của bạn cần 1 sự rèn luyện như vậy.

Advertisements