Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


%(count) bình luận

1_09 Xây dựng để trường tồn_Nguyễn Minh Tuấn

Tháng này chưa finish dc cuốn Toyota Way, nên tớ sẽ review về cuốn xây dựng
để trường tồn, một trong những cuốn sách mà mình thích nhất.
Cuốn Build To Last là kết quả nghiên cứu trên một hệ thống rất nhiều các
công ty thành công của Mỹ, nhằm trả lời câu hỏi tại sao có một số công ty
có thể đạt tới tầm vóc lớn lao, đứng vững ở số 1 trong lĩnh vực kinh doanh
của nó và có tuổi đời rất cao, trải qua nhiều thế hệ CEO khác nhau, những
công ty dc chọn để nghiên cứu đều thường có tuổi đời > 50 năm, ex: GM,
Johnson&Johnson, Coca cola, Ford, IBM, Boeing, Malboro…
Nghiên cứu này lựa chọn trên một tập mẫu rất nhiều các công ty, thuộc nhiều
lĩnh vực khác nhau, và với mỗi lĩnh vực nhóm nghiên cứu đã lọc ra 2 cty,
cty số 1 và đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Với mỗi công ty, nhóm nghiên cứu
đã dày công sưu tập rất nhiều những dữ liệu liên quan quan suốt quá trình
hoạt động của mỗi công ty, từ khi công ty còn bé nhỏ ko chưa có danh tiếng
tới khi trở thành những gã khổng lồ, cuốn sách gây cho ta cảm giác đây là
một nghiên cứu rất khoa học, giảm thiểu suy nghĩ chủ quan của nhóm nghiên
cứu.
Dưới đây là một số kết quả so sánh:
– Các công ty vĩ đại và trường tồn tự xây dựng cho nó một hệ tư tưởng cốt
lỗi (giá trị cốt lõi & sứ mệnh cốt lõi) từ rất sớm. Và hệ tư tưởng này dc
duy trì trong suốt quá trình tồn tại của cty, hầu như ko thay đổi.
– So với đối thủ, các CEO của các công ty vĩ đại và trường tồn (VDTT) coi
trọng tư tưởng cốt lõi của công ty, thường xuyên truyền bá và thống nhất hệ
tư tưởng đó ở mọi bộ phận của công ty. Trên khía cạnh này các công ty VDTT
làm tốt hơn các đối thủ.
– So với đối thủ, các CEO hầu hết đều lựa chọn từ thành viên bên trong tổ
chức, để đảm bảo họ đã thấm nhuần hệ tư tưởng lõi của cty. Rất hiếm trường
hợp cty đó tiến hành thuê CEO bên ngoài.
– So với đối thủ, các cty VDTT có lòng tin mạnh mẽ hơn vào hệ tư tưởng lõi
của họ, và nhờ lòng tin mãnh liệt đó họ sẵn sàng cho những vụ đặt cược vào
những cuộc cách mạng lớn trong sản xuất và quản lý để tạo ra những bước
nhảy vọt so với đối thủ.
– Các công ty đều có những hệ tư tưởng lõi khác nhau, ít công ty nào giống
cty nào, tuy nhiên có hai điểm chung nhất mà nhiều cty VDTT có:
. Sứ mệnh cốt lõi hướng tới giá trị tích cực, mang tính nhân văn (gần
như tất cả các cty VDTT đều có điểm này).
. Chính trực trong hành xử (phần lớn các cty đều có điểm này, ko phải
tất cả).
Thực sự kết quả mà nghiên cứu này tìm ra rất gây cảm hứng rất lớn cho mình
về con đường đi mình đã chọn lựa. Ngoài ra, từ kết quả nghiên cứu của nó
cũng khiến mình thấy cần thiết phải tổ chức lại cuộc đời, định ra cho mình
core value. Thêm nữa, đây cũng là một phương pháp giúp xây dựng một tổ
chức, community hiệu quả.
Have a nice day to all,
TuanNM

Advertisements